Pristupite svakom sporu s dobrim savjetnikom na Vašoj strani

Sporovi

Stručnost i zdrav razum

Odvjetnički ured Marcotulli, Lukšić Kokić & Partneri pruža pravnu podršku za svaku vrstu spora vezano za društva, financije i trgovinu, s posebnom stručnošću u slijedećim sljedećim područjima: trgovačko pravo, pripajanja, akvizicije, odnosi među članovima, stvarno pravo i upravno pravo.

Odvjetnički ured Marcotulli, Lukšić Kokić & Partneri gleda na spor kao na sredstvo za ostvarenje cilja, a nikada kao svrhu samom sebi.
Ured s najvećom predanošću pruža pažljive savjete koje temelji ne samo na poznavanju odredbi hrvatskog prava, već i na iskustvu u području. Naime, upravo je zdrav razum dobrog savjetnika, onaj koji održava Vašu podupire odluku da se svaki pojedini spor, a za koji se odlučite da Vas prati Ured Marcotulli, vodi ili izbjegne.