Ocijenite i validirajte svoju poslovnu politiku u uređenju radnih odnosa

Radno pravo

Na rad u Hrvatsku

Odvjetnički ured Marcotulli, Lukšić Kokić & Partneri pruža usluge podrške za sva pitanja vezana za radno pravo; od zapošljavanja do prestanka radnog odnosa sa zaposlenicima, od izrade ugovora o zabrani konkurencije do kolektivnog prestanka ugovora o radu i planova restrukturiranja. Osim toga, Ured daje podršku stranim klijentima kako bi ocijenili i jamčili sukladnost politike i prakse poduzeća vezano za radne odnose s hrvatskim propisima

Odvjetnički ured Marcotulli, Lukšić Kokić & Partneri zastupa i pomaže klijentima u vansudskim postupcima, u radnopravnim sporovima i u arbitražnim postupcima.